Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

Fulfillyourdreams
1870 4838 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Fulfillyourdreams
7669 32b8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Fulfillyourdreams
8781 1dd0 390
Reposted fromrisky risky viavintagepics vintagepics

October 18 2018

Fulfillyourdreams
0987 909d 390
Reposted fromursa-major ursa-major viaresort resort
Fulfillyourdreams

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaresort resort
Fulfillyourdreams
4379 83f9 390
Reposted fromrisky risky vialaluna laluna
Fulfillyourdreams
7884 4ad1 390
Reposted fromonlyman onlyman viasoko soko
Fulfillyourdreams

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viasoko soko
Fulfillyourdreams
Fulfillyourdreams
Fulfillyourdreams
Fulfillyourdreams
Reposted fromshakeme shakeme viahairstyles hairstyles
Fulfillyourdreams
Fulfillyourdreams
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
Fulfillyourdreams
2637 7db2 390
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaresort resort
Fulfillyourdreams
1216 1441 390
Reposted fromamilak amilak viaresort resort

October 08 2018

Fulfillyourdreams
4298 43b7 390
Reposted from4777727772 4777727772 viadrunkwhipster drunkwhipster
Fulfillyourdreams
Fulfillyourdreams
2503 4068 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaahora ahora
Fulfillyourdreams
4130 7092 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl