Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

Fulfillyourdreams
Reposted fromFlau Flau viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

July 20 2019

Fulfillyourdreams
Dolomites
Fulfillyourdreams
5452 7d4d 390
Reposted fromhagis hagis viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Fulfillyourdreams
Reposted fromFlau Flau viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

July 15 2019

Fulfillyourdreams
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
Fulfillyourdreams

July 14 2019

Fulfillyourdreams
8645 a600 390
Reposted fromLunarr Lunarr viaDOBRADUPA DOBRADUPA
Fulfillyourdreams
Fulfillyourdreams
2251 917d 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Fulfillyourdreams
4589 b8e5 390
Pologne
Reposted frombarszczowa barszczowa viaczarnemajtki czarnemajtki

July 08 2019

Fulfillyourdreams
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
Fulfillyourdreams
3398 0746 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
Fulfillyourdreams

July 06 2019

Fulfillyourdreams
8808 8cd9 390
Reposted fromambiente ambiente viasoko soko
Fulfillyourdreams
2547 9f21 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
Fulfillyourdreams
1900 5280 390
Reposted fromthetemple thetemple viaresort resort
Fulfillyourdreams
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Fulfillyourdreams
3099 bac0 390
Reposted fromkarsina karsina viabookart bookart
Fulfillyourdreams
4379 9ff0 390
Reposted fromskonam skonam viamefir mefir
Fulfillyourdreams
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl